Actievoorwaarden van de winactie ‘Teken jouw uitje!’

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van EBS gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Gouw 8, Purmerend, Nederland.

 1. De winactie wordt uitgeschreven door EBS. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

 2. Deelname aan de winactie is gratis. Deelname vindt plaats zodra de tekening online is ingestuurd, via de landingspagina, met de gevraagde gegevens. Vanaf dat moment makt de deelnemer kans om te winnen.

 3. Deelnemers mogen zo vaak meedoen als zij willen.

 4. Iedereen mag deelnemen aan de actie, maar de personen die in aanmerking komen om te kunnen winnen moeten jonger zijn dan 12 jaar.

 5. Deelnemers kunnen tekeningen insturen tot en met 3 september 2023.
   
 6. EBS zal uit de ingestuurde inzendingen 3 winnaars kiezen; 1 winnaar per regio. Het betreft de regio’s Voorne-Putten, Haaglanden en Waterland.

 7. Winnaars worden uiterlijk in week 39 van 2023 persoonlijk geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar naam bij de bekendmaking van de winnaars op het platform of publicaties van EBS, of op de kanalen EBS op Facebook, dan wel Instagram of een ander online platform dat EBS beheert.

 8. EBS kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, zonder dat EBS daardoor op enigerlei wijze gehouden is tot vergoeding van schade jegens de deelnemer.

 9. EBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de winactie. EBS is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen, computer- en/of internetstoringen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet kunnen deelnemen aan de winactie door voornoemde storingen. De deelnemer vrijwaart EBS voor alle aanspraken van derden, die gerelateerd zijn aan de inzending.

 10. EBS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de verstrekte prijs en verstrekt geen garanties met betrekking tot de prijs. Er kan bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

 11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd met alle deelnemers, uitgezonderd de winnaar(s).

 12. De prijs is niet-overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 13. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de NAW gegevens in verband met deelname aan de winactie. De gegevens die in het kader van de winactie verkregen worden, worden uitsluitend gebruikt door EBS en niet verstrekt aan derden, noch worden de gegevens gebruikt voor andere marketingdoeleinden van EBS. 

 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door EBS.

 15. EBS handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 16. De winactie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of in verband gebracht met Facebook, Instagram of een ander social netwerk.

 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 19. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de klantenservice van EBS. 

 20. EBS heeft het recht om alle aangeleverde input met betrekking tot de winactie voor onbepaalde tijd naar eigen inzicht te gebruiken en te publiceren, zonder recht van deelnemer op enige compensatie of vergoeding door EBS. De deelnemer doet afstand van alle rechten die hiermee verband houden. Hierover kan niet gecorrespondeerd worden met de deelnemers.